Ống nội soi tai mũi họng cứng

Trang chủ> Sản phẩm> Thiết bị y tế> Ống nội soi tai mũi họng cứng

Ống nội soi tai mũi họng cứng

ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT

 SOI TAI

Otoscope (0/2.7 Ø / 60mm)
Otoscope (0/4.0 Ø / 50mm)
Otoscope (0/3.3 Ø / 100mm)

 SOI MŨI

Sinuscope (0/4.0 Ø / 175mm)
Sinuscope (30/4.0 Ø / 175mm)
Sinuscope (70/4.0 Ø / 175mm)

 SOI HỌNG

Laryngoscope (70/5.0 Ø / 175mm)
Laryngoscope (70/4.0 Ø / 175mm)