×

Consult and receive quotes

 

Workshop Activities

Home> News> Workshop Activities
Opening Ceremoney- Thống Nhất Hospital

Opening Ceremoney- Thống Nhất Hospital

Vào ngày 22/6/2017 , được sự đồng thuận của Ban Giám Đốc Bệnh Viện Thống Nhất, công ty TNHH Daewon Pharmaceutical đã tổ chức khai trương Phòng Đo thính lực tại Bệnh Viện Thống Nhất TP.HCM.