Chương trình đo thính lực và cung cấp máy trợ thính miễn phí tỉnh Đồng Nai

Trang chủ> Tin tức> Hoạt động hội thảo > Chương trình đo thính lực và cung cấp máy trợ thính miễn phí tỉnh Đồng Nai

Trung Tâm Máy Trợ Thính Microtech USA thực hiện chương trình khám thính lực và cung cấp máy trợ thính miễn phí cho người khiếm thính tỉnh Đồng Nai

 

Hình từ thiện 01

Hình từ thiện 02

Hình từ thiện 03

Hình từ thiện 04

Hình từ thiện 05

Hình từ thiện 06

Hình từ thiện 07

Hình từ thiện 08

Hình từ thiện 09

Hình từ thiện 10