CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Trang chủ> Giới thiệu> CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

VỚI MÁY TRỢ THÍNH

Vì máy được điều chỉnh theo khuôn tai và thính lực riêng của mỗi người nên Trung tâm không nhận hoàn trả máy với bất kỳ lý do gì.

VỚI PIN MÁY TRỢ THÍNH

Trung tâm chỉ nhận hoàn trả khi pin vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị xé ra.