Hội nghị khoa học thính học thường niên 2018

Trang chủ> Tin tức> Hoạt động hội thảo > Hội nghị khoa học thính học thường niên 2018

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THÍNH HỌC THƯỜNG NIÊN 2018
ĐẠI HỘI THÀNH LẬP CHI HỘI MŨI-XOANG TP.HCM & CÁC TỈNH PHÍA NAM

Hội Tai-Mũi-Họng thphố HCM và các tỉnh phía Nam kết hợp với Hội Thính Học thphố HCM tổ chức hội nghị khoa học thường niên 2018 nhằm trao đổi kinh nghiệm chuyên môn và cập nhật các tiến bộ y khoa trong điều trị Tai-Mũi-Họng, bệnh lý liên quan Thính học và các giải pháp tăng cường sức nghe.

Cùng hòa nhập với sự tiến bộ vượt bậc của nền y học thế giới, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên khoa sâu ứng dụng kỹ thuật công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng điều trị, góp phần chăm sóc thể trạng người Việt Nam ngày càng khỏe mạnh, Hội Tai-Mũi-Họng thphố HCM và các tỉnh phía Nam đồng thuận thành lập Chi hội Mũi-Xoang (HCM City Association of Rhinology) có chức năng nghiên cứu-huấn luyện, chẩn đoán và điều trị toàn diện về lãnh vực Mũi-Xoang.

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THÍNH HỌC THƯỜNG NIÊN 2018

ĐẠI HỘI THÀNH LẬP CHI HỘI MŨI-XOANG TP.HCM & CÁC TỈNH PHÍA NAM

Thời gian: 08:00 - 16:00, ngày thứ bảy 04 tháng 08 năm 2018

Địa điểm hội nghị: HỘI TRƯỜNG THỐNG NHẤT – DINH ĐỘC LẬP Số 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Dưới đây là một số hình ảnh tham gia Hội nghị của Công ty TNHH Daewon Pharmaceutical