Hội Nghị Khoa Học Thường Niên TMH 2018

Trang chủ> Tin tức> Hoạt động hội thảo > Hội Nghị Khoa Học Thường Niên TMH 2018

Vào ngày 2,3,4/02/2018 tại Nhà Văn Hóa Lao Động tỉnh Lâm Đồng , Hội Tai Mũi Họng TP.HCM và các tỉnh phía Nam đồng phối hợp với BV Đa Khoa Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thành công Hội nghị tại thành phố Đà Lạt, miền đất cao nguyên thơ mộng với nhiều danh lam thắng cảnh và khí hậu ôn hòa. Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của công ty TNHH Daewon Pharmaceutical tại Hội Nghị.