Training Day

Trang chủ> Blog> Training Day

Hiệu chỉnh máy đo nhĩ lượng và OAE , sau đó là training , một ngày học thêm được nhiều kiến thức mới, có thêm nhiều kinh nghiệm , kỹ năng tốt để tư vấn cho khách hàng.

Cám ơn MGE , luôn có sự ưu ái dành cho Daewon.